Vi har sendt brev til Legemiddelverket

letter

10. august i år sendte Psynapse et brev til Legemiddelverket, med to anmodninger:

1. At spiss fleinsopp (psilocybe semilanceata) strykes som egen oppføring på
narkotikalisten.
2. At det gjøres et unntak i oppføringen lydende “Sopper med innhold av psilocybin
eller psilocin” for sopper som vokser vilt i Norge.

I brevet argumenterer vi for at det er ingen folkehelsemessige, kriminalpolitiske eller rettslige begrunnelser for at viltvoksende spiss fleinsopp skal være oppført på narkotikalista, og at klassifiseringen derfor utgjør et urettmessig inngrep i allemannsretten og den enkeltes privatliv.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har den endelige myndigheten til å revidere narkotikaforskriften, som inkluderer narkotikalisten. Departementet baserer sine vurderinger på faglige innspill fra Legemiddelverket, og vi anser derfor disse som rett instans å henvende seg til. Vi mener

Vi har fortsatt ikke mottatt svar på vår henvendelse, og vil komme til å eskalere henvendelsen til Legemiddelverkets ledelse, og deretter Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdateringer vil legges ut på denne siden.

Brevet kan leses her.