Vi har fått svar fra Legemiddelverket

legemiddelverket-logo

Den 10. august sendte vi et brev til Legemiddelverket med en anmodning om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Vi mottok i dag et svar, etter først å ha sendt en påminnelse. I påminnelsen ba vi også Legemiddelverket om å gjennomgå den faglige begrunnelsen for klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika i 1981, for å se om denne står seg i lys av dagens kunnskapsgrunnlag, og om prosessen var i tråd med god forvaltningspraksis.

I svaret fra Legemiddelverket skriver de at det har tatt lenger tid enn normalt å besvare henvendelsen grunnet mange henvendelser og at de er nødt til å hente frem informasjon fra papirbaserte arkiver, men at de sikter på komme tilbake til oss med en svar innen slutten av måneden.

Selv om vi er skuffet over den lange svartiden, setter vi pris på at de tar henvendelsen såpass på alvor at de gjennomgår sine papirbaserte arkiver. Vi regner med at de da vil finne at både prosessen og kunnskapsgrunnlaget var svakt da klassifiseringen først ble gjort, og det vil bli interessant å se om de vil anerkjenne dette.

Vi kommer til å fortsette å følge opp denne prosessen, og vil holde de som følger kampanjen oppdatert gjennom denne siden.