Tips til å kontakte politikere

phone

Tips til å kontakte politikere

● Vær høflig, vennlig og saklig. Forklar hva saken går ut på, hvorfor du mener det er fornuftig, og hvorfor det er viktig for deg. 

● Kontakt politikere som du tror kan la seg påvirke, snarere enn dem du vet at er helt uenige. Partiene som er mest progressive på dette området er MDG, Venstre, SV og Rødt. 

● Hvis du kjenner noen politikere personlig, snakk med dem om denne kampanjen og hvorfor fleinsopp bør fjernes fra narkotikalista.

● Kontakt politikerne direkte snarere enn å sende til felleseposter. Du kan stort sett finne kontaktinformasjon til dine lokale politikere på partienes nettsider.

● Det er bedre å ringe enn å sende en epost, og det er bedre å skrive sende en personlig epost enn å sende noe upersonlig. Dersom du synes det er vanskelig å skrive en personlig epost, kan du imidlertid bruke brevmalen under som et utgangspunkt.

Brevmal finner du her.

Kontaktinformasjon til lokallag finner du her.