Innsamling til plakatkampanje for legalisering av spiss fleinsopp

Vil du hjelpe oss med å skape økt oppmerksomhet om forbudet mot fleinsopplukking? Psynapse planlegger en plakatkampanje med plakater på strategiske steder i Oslo, for å skape økt oppmerksomhet og debatt om klassifiseringen av spiss fleinsopp. Det overordnede målet med kampanjen er å få Legemiddelverket til å fjerne viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalisten. Vi har […]

Vi har fått svar fra Legemiddelverket

legemiddelverket-logo

Den 10. august sendte vi et brev til Legemiddelverket med en anmodning om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Vi mottok i dag et svar, etter først å ha sendt en påminnelse. I påminnelsen ba vi også Legemiddelverket om å gjennomgå den faglige begrunnelsen for klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika i 1981, […]