Oppdatering om plakatkampanje: Reklamebyråene har avslått samarbeid

Poster-Mockup-Censored-03

Psynapse har gående en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til å gjennomføre et plakatkampanje med mål om å skape debatt om forbudet mot å plukke viltvoksende spiss fleinsopp. Nå er det med et tungt hjerte vi må meddele at vi ikke får gjennomført kampanjen slik den opprinnelig var planlagt.Vi har vært i kontakt med byråene som står for utendørsreklame i Oslo, og ingen ønsker å samarbeide med oss om den planlagte plakatkampanjen. Dette ble klart etter vi sendte dem det ferdig utarbeidede materiellet. 

Begrunnelsen vi har mottatt er at materiellet kan anses som støtende eller krenkende, og det har også blitt henvist til at plakatene ville vært plassert på områder der barn kan komme til å se dem. 

Vi er svært overrasket over denne avgjørelsen, særlig med tanke på at vi opplevde dialogen som god, og at de i hvert fall tidligere ikke har veket av veien for kampanjer med budskap som for enkelte kan oppleves som kontroversielle. 

Vi kan ikke si oss enige i at plakatene har et uttrykk som kan anses som støtende (selv om budskapet nok kan provosere enkelte), og synes det er vanskelig å forstå hvordan barn kan ta skade av å se dem. Til tross for dette, tilbød vi oss å møte med byråene for å diskutere hvilke endringer som kunne gjøres for at de skulle være komfortable med å bruke plakatene, uten at dette førte frem. 

Byråene er private foretak, og står derfor fritt til å velge hvem de ønsker å samarbeide med eller ikke. Samtidig synes vi det er leit at firmaer som har fått mulighet til å disponere offentlige rom skal fungere som portvoktere for hvilke legitime politiske budskap som kan ytres i disse rommene. Det gjør det krevende for en liten organisasjon som vår å få satt spørsmål vi anser som viktige på den politiske dagsordenen. 
 

Hva skjer videre?

Vi er svært fornøyd med designet vi har fått utviklet til plakatene, og det ville være leit å ikke benytte seg av det. Ved siden av å dele designet i sosiale medier, ser vi for oss å trykke opp så mange plakater vi har budsjett til, og sende det til enhver som ønsker å henge det opp på plakatplasser i sitt nærområde. Vi undersøker også mulighetene for å produsere t-skjorter og annet merch med designet. 

Vi kan ikke regne med at dette vil ha tilsvarende slagkraft som den opprinnelig planlagte kampanjen, og kan heller ikke regne med å lykkes i å få satt saken på dagsorden. Likevel kan en slik aksjon bidra til at noen flere blir oppmerksomme på absurditeten i at det skal være forbudt å plukke en viltvoksende sopp.

Takk til alle som har støttet denne kampanjen. Vi beklager at vi ikke kan gjennomføre den som planlagt.