Innsamling til plakatkampanje for legalisering av spiss fleinsopp

Spleis 02

Vil du hjelpe oss med å skape økt oppmerksomhet om forbudet mot fleinsopplukking?

Psynapse planlegger en plakatkampanje med plakater på strategiske steder i Oslo, for å skape økt oppmerksomhet og debatt om klassifiseringen av spiss fleinsopp. Det overordnede målet med kampanjen er å få Legemiddelverket til å fjerne viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalisten.

Vi har hittil prøvd å oppnå gjennomslag gjennom dialog med Legemiddelverket, men ettersom vi ikke har nådd frem med dialog, ser vi et behov for å skape økt offentlig og politisk oppmerksomhet om det faktum at man i dag er å anse som kriminell for å plukke en sopp som vokser vilt i norsk natur. Vi mener forbudet er for svakt begrunnet til å rettferdiggjøre et slikt inngrep i retten til privatliv og allemannsretten, og at forbudet strider mot den allmenne rettsfølelsen.

For å finansiere denne kampanjen har vi startet en innsamlingsaksjon via Spleis, og ditt bidrag er nødvendig dersom kampanjen skal bli en realitet.