TIPS TIL Å KONTAKTE POLITIKERE

ENGASJER DEG

Businesswoman writing on notebook in office, hand of woman holding pen with signature on paper report. business concepts

Hjelp oss i arbeidet med å fjerne spiss fleinsopp fra narkotikalista

● Del våre innlegg og denne nettsiden i sosiale medier.

● Kontakt dine lokale politikere for å forklare dem hvorfor de bør jobbe for å fjerne viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalista. Du kan også laste ned en brevmal du kan bruke her. 

● Arranger et temamøte om spiss fleinsopp der du bor.

● Vi vurderer en aksjon for å skape større oppmerksomhet om kampanjen. Du kan melde din interesse for å delta på denne aksjonen ved å sende en epost til post@psynapse.no. 


Vi er også på jakt etter en med markedsføringskompetanse som kan bistå oss med å lage og dele innhold i sosiale medier, samt være med på å sette opp en videre kommunikasjonsplan for denne kampanjen. Send en epost til post@psynapse.no med en kort redegjørelse for bakgrunn og erfaring.

Tips til å kontakte politikere:

● Vær høflig, vennlig og saklig. Forklar hva saken går ut på, hvorfor du mener det er fornuftig, og hvorfor det er viktig for deg. 

● Kontakt politikere som du tror kan la seg påvirke, snarere enn dem du vet at er helt uenige. Partiene som er mest progressive på dette området er MDG, Venstre, SV og Rødt. 

● Hvis du kjenner noen politikere personlig, snakk med dem om denne kampanjen og hvorfor fleinsopp bør fjernes fra narkotikalista.

● Kontakt politikerne direkte snarere enn å sende til felleseposter. Du kan stort sett finne kontaktinformasjon til dine lokale politikere på partienes nettsider.

● Det er bedre å ringe enn å sende en epost, og det er bedre å skrive sende en personlig epost enn å sende noe upersonlig. Dersom du synes det er vanskelig å skrive en personlig epost, kan du imidlertid bruke brevmalen under som et utgangspunkt.