Kronikk: Forbudet mot fleinsopp er dårlig begrunnet

Dette er et leserinnlegg som opprinnelig ble publisert i Morgenbladet 17. juni 2022. Legemiddelverket ble forelagt kritikken, men ønsket ikke å kommentere den i Morgenbladet. Forbudet mot norsk fleinsopp har ingen faglig begrunnelse, men Legemiddelverket legger mer vekt på svak saksbehandling fra åttitallet enn nyere kunnskap.   Allemannsretten står sterkt i Norge. Vi læres fra […]

Tynt beslutningsgrunnlag da spiss fleinsopp ble satt på narkotikalisten

I oktober i fjor sendte vi en henvendelse til Legemiddelverket med forespørsel om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika på bakgrunn av nyere kunnskap om risikoprofilen til fleinsopp. Legemiddelverket har uttalt at de ikke ser noen grunn til å foreta en slik vurdering, med henvisning til at det ikke har fremkommet ny informasjon […]

Legemiddelverket vil ikke revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika

Vi mottok 28. april brev fra Legemiddelverket, der de konkluderer med at de ikke finner noe grunnlag for å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. I brevet henviser de til § 4 annet ledd annet punktum, som sier at: Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller […]

Vi har fått svar fra Legemiddelverket

legemiddelverket-logo

Den 10. august sendte vi et brev til Legemiddelverket med en anmodning om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Vi mottok i dag et svar, etter først å ha sendt en påminnelse. I påminnelsen ba vi også Legemiddelverket om å gjennomgå den faglige begrunnelsen for klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika i 1981, […]