An unnecessary warning against magic mushrooms

This is an English translation of a Norwegian op-ed originally published by Vårt Land. Translation was made using GPT UiO. Recently, we could read about the police’s warning against consuming magic mushrooms on NRK. The warning was based, among other things, on one man’s bad experience with magic mushrooms, the risk of engaging in risky […]

En overflødig fleinsopp-advarsel

Dette innlegget var opprinnelig publisert 11.09.2023 av Vårt Land. Nylig kunne vi lese om politiets advarsel mot å spise fleinsopp i NRK. Advarselen var blant annet basert på én manns dårlige opplevelse med fleinsopp, risikoen for å gjøre noe risikabelt under påvirkning, og risikoen for å plukke sopper som er svært giftige. Vi mener at […]

Oppdatering om plakatkampanje: Reklamebyråene har avslått samarbeid

Psynapse har gående en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til å gjennomføre et plakatkampanje med mål om å skape debatt om forbudet mot å plukke viltvoksende spiss fleinsopp. Nå er det med et tungt hjerte vi må meddele at vi ikke får gjennomført kampanjen slik den opprinnelig var planlagt.Vi har vært i kontakt med byråene som står […]

Innsamling til plakatkampanje for legalisering av spiss fleinsopp

Vil du hjelpe oss med å skape økt oppmerksomhet om forbudet mot fleinsopplukking? Psynapse planlegger en plakatkampanje med plakater på strategiske steder i Oslo, for å skape økt oppmerksomhet og debatt om klassifiseringen av spiss fleinsopp. Det overordnede målet med kampanjen er å få Legemiddelverket til å fjerne viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalisten. Vi har […]

Kronikk: Forbudet mot fleinsopp er dårlig begrunnet

Dette er et leserinnlegg som opprinnelig ble publisert i Morgenbladet 17. juni 2022. Legemiddelverket ble forelagt kritikken, men ønsket ikke å kommentere den i Morgenbladet. Forbudet mot norsk fleinsopp har ingen faglig begrunnelse, men Legemiddelverket legger mer vekt på svak saksbehandling fra åttitallet enn nyere kunnskap.   Allemannsretten står sterkt i Norge. Vi læres fra […]

Tynt beslutningsgrunnlag da spiss fleinsopp ble satt på narkotikalisten

I oktober i fjor sendte vi en henvendelse til Legemiddelverket med forespørsel om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika på bakgrunn av nyere kunnskap om risikoprofilen til fleinsopp. Legemiddelverket har uttalt at de ikke ser noen grunn til å foreta en slik vurdering, med henvisning til at det ikke har fremkommet ny informasjon […]

Legemiddelverket vil ikke revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika

Vi mottok 28. april brev fra Legemiddelverket, der de konkluderer med at de ikke finner noe grunnlag for å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. I brevet henviser de til § 4 annet ledd annet punktum, som sier at: Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller […]

Vi har fått svar fra Legemiddelverket

legemiddelverket-logo

Den 10. august sendte vi et brev til Legemiddelverket med en anmodning om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Vi mottok i dag et svar, etter først å ha sendt en påminnelse. I påminnelsen ba vi også Legemiddelverket om å gjennomgå den faglige begrunnelsen for klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika i 1981, […]