Kronikk: Forbudet mot fleinsopp er dårlig begrunnet

Dette er et leserinnlegg som opprinnelig ble publisert i Morgenbladet 17. juni 2022. Legemiddelverket ble forelagt kritikken, men ønsket ikke å kommentere den i Morgenbladet. Forbudet mot norsk fleinsopp har ingen faglig begrunnelse, men Legemiddelverket legger mer vekt på svak saksbehandling fra åttitallet enn nyere kunnskap.   Allemannsretten står sterkt i Norge. Vi læres fra […]