Tynt beslutningsgrunnlag da spiss fleinsopp ble satt på narkotikalisten

I oktober i fjor sendte vi en henvendelse til Legemiddelverket med forespørsel om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika på bakgrunn av nyere kunnskap om risikoprofilen til fleinsopp. Legemiddelverket har uttalt at de ikke ser noen grunn til å foreta en slik vurdering, med henvisning til at det ikke har fremkommet ny informasjon […]