Legemiddelverket vil ikke revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika

Vi mottok 28. april brev fra Legemiddelverket, der de konkluderer med at de ikke finner noe grunnlag for å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. I brevet henviser de til § 4 annet ledd annet punktum, som sier at: Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller […]