Tips til å kontakte politikere

Tips til å kontakte politikere ● Vær høflig, vennlig og saklig. Forklar hva saken går ut på, hvorfor du mener det er fornuftig, og hvorfor det er viktig for deg.  ● Kontakt politikere som du tror kan la seg påvirke, snarere enn dem du vet at er helt uenige. Partiene som er mest progressive på […]