Frigjør Naturen

Viltvoksende fleinsopp skal ikke stå på narkotikalisten

Viltvoksende fleinsopp skal ikke stå på narkotikalisten

Alle har i utgangspunktet rett til å oppleve og utforske naturen, og til å høste og nyte av hva som vokser i den. Det bør også gjelde dem som høster spiss fleinsopp for å utforske sin egen bevissthet. 

Spiss fleinsopp

Spiss fleinsopp vokser vilt i store deler av den nordlige halvkule. Soppen er også kjent som psilocybe semilanceata, eller “liberty cap” på engelsk.

Kulturhistorisk perspektiv

Spiss fleinsopp har vært en del av nordisk natur i lange tider. Arten ble først beskrevet vitenskapelig av den svenske naturforskeren Elias Magnus Fries i 1838. 

Rusvirkning

Spiss fleinsopp inntas ofte ved at man spiser den, enten tørr eller våt. Enkelte velger også å brygge té på soppen, som så drikkes.

FAKTA

Fleinsopp er en fellesbetegnelse på en gruppe sopparter som gir en karakteristisk rusvirkning ved inntak. Rusen varer typisk i 4-6 timer og har likhetstrekk med både LSD og DMT. Avhengig av dosering, omstendigheter og omgivelser kan rusen gi en følelse av velvære, forsterkede sanseinntrykk, synsbedrag og synestesi, men også forbigående angst eller forvirring.

Normal dose:

1–3 gram tørket cubafleinsopp

0,5–2 gram tørket spiss fleinsopp

 

NB! Styrkegrad varierer!

Varighet: 4–6 timer

 

Risiko:

Akutt dødelighet ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)

Giftighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)

Avhengighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)

Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)

Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)

Om oss

Frigjør Naturen er et prosjekt av Psynapse. Psynapse jobber for å sikre anerkjennelse av personer som bruker psykedelika til rekreasjonelle, spirituelle eller terapeutiske formål, og for at ruspolitikken skal være forankret i forskning, kunnskap og respekt for menneskerettighetene. Gjennom opplysningsarbeid og kampanjer ønsker vi å bidra til en informert offentlighet, og til at nye ruspolitiske spørsmål kommer på dagsorden.

BIDRA TIL ARBEIDET FOR Å FJERNE FLEINSOPP FRA NARKOTIKALISTA